ศิลปะ จากทุกแขนง ที่ถูกบรรจงสร้างจากศิลปินต่างๆ เรารวบรวมมาให้คุณที่นี่

ศิลปะ จากทุกแขนง ที่ถูกบรรจงสร้างจากศิลปินต่างๆ เรารวบรวมมาให้คุณที่นี่

ภาพวาดจีนบนใบไม้ โดยศิลปิน ผัง ยั่นเต๋อ

ภาพวาดจีนบนใบไม้

ภาพชุดสวนจีนโบราณบนใบ้ไม้ของศิลปินจีน ผัง ยั่นเต๋อ ชุดนี้เป็นภาพของสวนจีนโบราณ มรดกโลกที่สำคัญต่างๆ ในเมืองซูโจว ได้แก่ สวนจัวเจิ้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของสวนโบราณที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน คำว่า “จัวเจิ้ง” หมายถึง สวนของขุนนางผู้ถ่อมตน สร้างขึ้นตามแบบสวนจีนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดในทางตอนใต้ของประเทศจีน และได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

สวนจัวเจิ้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของสวนโบราณที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน คำว่า จัวเจิ้ง หมายถึง สวนของขุนนางผู้ถ่อมตน สร้างขึ้นตามแบบสวนจีนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดในทางตอนใต้ของประเทศจีน

สวนหลิว (留园) เป็นอีกหนึ่งในสวนจีนโบราณที่มีชื่อเสียง อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองซูโจว ที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997 สวนหลิวยังมีมรดกโลกทางด้านศิลปะอีก 2 ชิ้นคือ ผิงถาน และกู่ฉินด้วย

ชางลั่งถิงหรือพลับพลาเกลียวคลื่น (沧浪亭) เป็นหนึ่งในสวนโบราณ ในเมืองซูโจวที่ได้รับการยกย่องโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่สวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองซูโจว เช่นเดียวกับสวนจัวเจิ้ง และยังเป็นสวนที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถสืบค้นประวัติของสวนย้อนหลังได้ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ในราวปี ค.ศ. 906-1127)

เขาหูชิว (虎丘) จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองซูโจว สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมานานกว่าพันปี โดยมีหลักฐานเป็นบทกวีสลักที่หินบนเนินเขานี้ และยังมีบทกลอนของกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ซ่ง ชื่อ ซูซื่อ (苏轼) กล่าวถึงเขาหูชิวไว้ว่า นับว่าเสียดายยิ่ง หากครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเยือนซูโจว แต่ไม่ได้ชมความงามของเขาหูชิว

ที่มา: mgronline

Tags

แชร์:

บทความที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอื่นๆ