ศิลปะงานต่อผ้า

ผลงาน “แรงบันดาลใจ” ถ่ายทอดความผูกพันที่มีต่อสัตว์เลี้ย […]