ศิลปะ จากทุกแขนง ที่ถูกบรรจงสร้างจากศิลปินต่างๆ เรารวบรวมมาให้คุณที่นี่

ศิลปะ จากทุกแขนง ที่ถูกบรรจงสร้างจากศิลปินต่างๆ เรารวบรวมมาให้คุณที่นี่

5ประเภทการออกแบบ

1.การออกแบบสร้างสรรค์

เป็นการออกแบบเพื่อนำเสนอความงามที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ให้เกิดความสะเทือนใจ เร้าใจ ซึ่งการสร้างสรรค์นี้อาจเป็นการพัฒนาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ งานออกแบบในประเภทนี้มี 5 ลักษณะ คือ

1.1 งานออกแบบจิตรกรรม (Painting) คืองานศิลปะด้านการวาดเส้น ระบายสี เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมาในลักษณะงานสองมิติ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานแต่ละชิ้นของจิตรกรเป็นอย่างมาก

1.2 งานออกแบบประติมากรรม (Sculpture) คืองานศิลปะด้านการปั้น แกะสลัก ในลักษณะงานสามมิติคือมีทั้งความกว้าง ยาว และหนา

1.3 งานออกแบบภาพพิมพ์ (Printing) คืองานศิลปะที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบ เช่น ภาพพิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน และอื่นๆ

1.4 งานออกแบบสื่อประสม (Mixed Media) คืองานศิลปะที่ใช้วัสดุหลากหลายชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ พลาสติก เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ นำมาผสานผสาน สร้างความกลมกลืน ให้เกิดผลงานที่แตกต่างกันออกไป

1.5 งานออกแบบภาพถ่าย (Photography) การถ่ายภาพอาจเป็นภาพ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติทั่วๆไปหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่แปลกใหม่เพื่อสนองความต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างของผู้ถ่าย

2.การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย (Symbol & Sign)

เป็นการออกแบบเพื่อสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่สามารถทำความเข้าใจกับผู้พบเห็น โดยไม่จำเป็นต้องมีภาษากำกับไว้เช่น ไฟแดง เหลือง เขียว ตามสี่แยกหรือเครื่องหมายจราจรอื่นๆ โดยแบ่งเป็น

2.1 เครื่องหมาย (Symbol) คือสิ่งที่สามารถแสดงความนัยเพื่อเป็นการชี้ เตือนหรือกำหนดให้ประชากรในสังคมรู้ถึงข้อกำหนด ข้อบังคับ หรือความอันตราย ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสถานที่ เครื่องหมายที่ใช้กับเครื่องจักร เครื่องหมายที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหมายตามลักษณะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

2.2 สัญลักษณ์ (Sign) คือสิ่งที่สามารถสื่อความหมายที่แสดงความนัยเพื่อบอกให้ทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีผลในทางปฏิบัติเหมือนเครื่องหมายแต่มีผลทางด้านการรับรู้ ความคิดหรือทัศนคติที่พึงมีต่อสัญลักษณ์นั้นๆ เช่น สัญลักษณ์ของชาติ สัญลักษณ์ขององค์กรต่างๆ อย่าง สถาบันการศึกษา กระทรวง สมาคม พรรคการเมือง สัญลักษณ์ของบริษัทห้างร้านทางธุรกิจ เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน สัญลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในสังคม

3.การออกแบบโครงสร้าง

เป็นการออกแบบเพื่อใช้เป็นโครงยึดเหนี่ยวให้อาคารสิ่งก่อสร้างสามารถทรงตัวรับน้ำหนักและเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้อาจเรียกว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมคือการออกแบบสิ่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ออกแบบอาคาร เช่น การออกแบบที่พัก อาศัย ออกแบบอาคารตึกสำนักงาน ออกแบบสะพาน ออกแบบวัดวาอารม โบสถ์ นักออกแบบงานประเภทนี้เรียกว่า สถาปนิก นอกจากนั้นการออกแบบโครงสร้างยังเป็นส่วนหนึ่งของงานประติมากรรมที่เน้นคุณภาพของการออกแบบสามมิติและยังหมายถึงการออกแบบเครื่องเรือน ฉากและเวที อีกด้วย

4.การออกแบบหุ่นจำลอง

เป็นการออกแบบเพื่อเป็นแบบย่อหรือขยายสำหรับผลงานตัวจริง มีไว้เพื่อศึกษารายละเอียดของสิ่งนั้นๆ เช่น หุ่นจำลองบ้าน หุ่นจำลองผังเมือง หุ่นจำลองเครื่องจักร หุ่นจำลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งหุ่นจำลองเหล่านี้อาจจะสร้างจากงานออกแบบหรือสร้างเลียนแบบจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อศึกษารายละเอียด หรือข้อมูลต่างๆก็ได้เช่นกัน

5.การออกแบบสิ่งพิมพ์

เป็นการออกแบบสำหรับการผลิตงานสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือ ปกหนังสือ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ นามบัตร แผ่นพับใบปลิว ลายผ้า เป็นต้น

และนี่ก็คือประเภทของการรับออกแบบที่มีการผลิตและรับทำกันอยู่ โดยสำหรับวันนี้เป็นเพียงพาร์ทแรกเท่านั้น รอติดตามอ่านประเภทของงานออกแบบในพาร์ทที่สองได้เร็วๆนี้

ที่มา: mrmeestudio

Tags

แชร์:

บทความที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอื่นๆ