ศิลปะ จากทุกแขนง ที่ถูกบรรจงสร้างจากศิลปินต่างๆ เรารวบรวมมาให้คุณที่นี่

ศิลปะ จากทุกแขนง ที่ถูกบรรจงสร้างจากศิลปินต่างๆ เรารวบรวมมาให้คุณที่นี่

5ภาพวาดราฟาเอล

5ภาพวาดราฟาเอล

1. Sistine Madonna
นักบุญเซ็กตุส (Saint Sextus) ส่วนผู้หญิงด้านขวาคือนักบุญบาร์บาร่า (Saint Barbara)
เดิมทีรูปนี้อยู่ที่เมือง Piacenza ทางตอนเหนือของอิตาลี แต่ษัตริย์ออกัสตุสที่ 3 แห่งอาณาจักรโปลิช-
ทั่วเนียได้ซื้อไปในช่วงศตวรรษ ที่ 18 และนำไปเก็บไว้ในเมืองเดรสเดน ภาพด้งกล่าวได้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับจิตรกรเยอรมันและรัสเซียหลายคนตลอดระยะเวลาที่มันอยู่ที่เมืองดังกล่าว
ภาพดั่งกล่าวรอดพ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้ ปัจจุบันมันยังคงอยู่ที่เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรม
ปัจจุบันภาพแห่งนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Gemaldegalerie Alte Meister ในเมืองเดรสเดน และนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าชมได้

5ภาพวาดราฟาเอล

2. The School of Athens
The School of Athens อีกหนึ่งผลงานระดับสุดยอดของราฟาเอล และเป็นหนึ่งในภาพเขียนเกี่ยวกับ
กรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดด้วย
ตัวภาพเป็นภาพเขียนเฟรสโก (Fresco) ที่วาดลงบนกำแพงของห้องใน Apostolic Palace หรือ
พระราชวังในกรุงวาติกันนเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาในปัจจุบัน
ภาพดังกล่าวถูกวาดขึ้นเพื่อแสดงถึง “ปรัชญา” บุคคลที่ปรากฎอยู่ในภาพจึงวนแต่เป็นนักปรัชญากรีกชื่อ
ดัง อาทิเช่น โสเครดีส เพลโต และอริสโตเติลเป็นต้น
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภาพดังกล่าวได้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ
พระราชวัง

5ภาพวาดราฟาเอล
3. Transfiguration
Transfiguration เป็นผลงานภาพเขียนชื้นสุดท้ายของราฟาเอล และเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในโลกภาพหนึ่งก็ว่าได้
อย่างไรก็ตามภาพนี้จัดว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะราฟาเอลจากโลกนี้ไปเสียก่อน
ตัวภาพเป็นภาพวาดของเหตุการณ์ Transfiguration ของพระเยซูคริสต์ตามพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูเสด็จ
ขึ้นไปบนภูเขา และมีแสงเรืองรองปรากฏออกมาจากร่างของพระองค์ ข้างกายของพระองค์มีศาสดา
Moses และ Elijah อยู่และสนทนากับพระองค์ เหล่าสานุศิษย์และผู้คนด้านล่างต่างมองดูด้วยความตื่น
เต้นและอัศจรรย์ใจ
ปัจจุบันภาพนี้อยู่ในนครรัฐวาติกันในส่วนที่เรียกว่า Pinacoteca Vaticana หรือพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่ง
แน่นอนว่านักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าชม สามารถหาได้จากที่นี่

5ภาพวาดราฟาเอล
4. Marriage of the Virgin
Marriage of the Virgin เป็นภาพเยนสีน้ำมันฝีมือราฟาเอล โดยเล่าถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่
พระแม่มารีแต่งงานกับโยเซฟ ภาพนี้เป็นภาพที่ราฟาเอลวาดขึ้นระหว่างที่เป็นลูกศิษย์ของ Perugino รา
ฟาเอลได้วาดเลียนแบบรูปแบบเดียวกันของอาจารย์ของเขา และทำได้ดีกว่าเสียอีก
ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา ภาพเขียนนี้เสียหายไม่น้อย เพราะมันถูกเปลี่ยนมีอโดยเจ้าของหลายคน ทำให้
มันต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างใหญ่โต แต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาสวยงามดังเดิม
ปัจจุบันภาพดังกล่าวอยู่ที่ Pinacoteca di Brera ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้

5ภาพวาดราฟาเอล

5. Disputation of the Holy Sacrament
Disputation of the Sacrament เป็นอีกผลงานของราฟาเอลที่วาดลงบนผนังของ Apostolic Palace
อันเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา รูปนี้อยู่ในห้องเดียวกับ The School of Athens ทำให้สามารถชมไป
ด้วยกันได้เลย
ภาพนี้เป็นภาพที่มีทั้งสรรค์และโลกมนุษย์อยู่ด้วยกัน พระเยซูประทับอยู่ด้านบนก้อนเมฆในชั้นสวรรค์ ด้าน
ซ้ายของพระองค์คือนักบุญจอห์น (John the Baptist) ส่วนด้านขวาคือพระแม่มารี (Mary) ส่วนรายรอบ
พระเยซูคือเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ อย่างเช่นนักบุญปีเตอร์เป็นต้น
ด้านบนเหนือพระเยซูคือพระบิดาหรือ พระเจ้านั่นเอง พระองค์ทรงล้อมรอบโดยเหล่าเทวดา 4-5 พระองค์
ส่วนในชั้นโลกมนุษย์นั้น ราฟาเอลได้ใส่บุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อิตาเลียนลงไปด้วย เช่น Dant
ผู้แต่งเรื่อง Inferno และ Paradiso เป็นต้น

Tags

แชร์:

บทความที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอื่นๆ